Η Μεβγάλ κατάφερε να μειώσει κατά 30% τις ελλείψεις στα ράφια των πελατών χάρη στην έγκαιρη καταγραφή stock-outs, μειώνοντας κατά 40% τον χρόνο παρουσίας στο τελικό σημείο.

Η Μεβγάλ επέλεξε την Entersoft για την ευελιξία/ευχρηστία των λύσεων Mobile SFA και CRM, καθώς και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών της διαδικασιών. Πλέον έχει αυξηθεί η ταχύτητα ροής της πληροφόρησης που συλλέγεται στο τελικό σημείο πώλησης και η δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και αξιοποίησής της, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιθεωρητών πωλήσεων και των merchandisers.