Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ εξάλειψε πλήρως τις καθυστερήσεις στην αποστολή παραστατικών και μείωσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της.

Οι λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και EDI της Entersoft κάλυψαν τον κύκλο τιμολόγησης end-to-end, εκσυγχρονίζοντας ριζικά τον, έως πρότινος, παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της και δίνοντας πλήρη ορατότητα δεδομένων
πωλήσεων στη Διοίκηση.