Η Alpha Marine ενισχύει το human engagement και διευκολύνει την καθημερινή εργασία του προσωπικού μέσα από την αναβαθμισμένη ποιοτικά εργασία.

Με το Entersoft Business Suite η παραδοσιακά χειρόγραφη διαχείριση έργων έδωσε τη θέση της σε ένα οργανωμένο σύστημα συντονισμού εργασιών πολυεταιρικής φύσεως, με σύγχρονες μεθόδους και end-to-end ορατότητα σε όλα τα στάδια, μειώνοντας κατά 88% τον χρόνο στη συνολική εικόνα απολογισμού ενός έργου.