Η BP μείωσε κατά 100% το χρόνο καταχώρησης παραστατικών, αυξάνοντας κατά 95% την ποιότητα των δεδομένων της.

Με την εφαρμογή της λύσης Entersoft BXS e–Invoicing, οι χειροκίνητες διαδικασίες αποστολής και λήψης παραστατικών αποτελούν πλέον παρελθόν, δίνοντας τη θέση τους στην άυλη αποστολή και την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείρισή τους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας δεδομένων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.