Η Calin απόκτησε ενιαία εμπορική & τιμολογιακή πολιτική σε όλα τα καταστήματα & έλεγχο των οικονομικών στοιχείων.

Με το Entersoft Business Suite (EBS) & το Entersoft Retail, το μεγάλο στοίχημα επιτεύχθηκε, ενοποιώντας διαφορετικές ροές διαδικασίας και εξασφαλίζοντας τη real-time αξιόπιστη ανταλλαγή αρχείων (παραγγελίες αγοράς, απολογιστικά δεδομένα πωλήσεων) των σημείων πώλησης με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της CALIN Ελλάδας, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει εξίσου αυτοματοποιημένα το πληροφοριακό σύστημα της CALZEDONIA SPA ITALIA, χωρίς την απαίτηση δέσμευσης χρόνου ή ανθρώπων ή και τη χρήση εξωτερικών εφαρμογών μεταφοράς αρχείων που προϋπέθεταν χειροκίνητη παρεμβολή.