Πώς η Ο.Κ! Anytime Markets ενοποίησε και οργάνωσε όλο της το δίκτυο με το Entersoft Business Suite

Η O.K! Anytime Markets επέλεξε το Εntersoft Retail® τόσο για την εταιρεία όσο και για τα καταστήματά της και τους franchisees της, το οποίο καλύπτει όλο το κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτοματοποιεί τις διακινήσεις μεταξύ κεντρικών και καταστημάτων, εξασφαλίζοντας ομοιογένεια δεδομένων και ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου των σχετικών διαδικασιών και εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των σημείων πώλησης της αλυσίδας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, 7 ημέρες την εβδομάδα.