Η Rolco μειώνει κατά 88% το συνολικό κόστος logistics, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού κατά 95%.

Μέσω της υλοποίησης του Entersoft Business Suite (ERP, CRM, SFA, Service, WMS, Παραγωγή). Η μεγαλύτερη καινοτομία που χαρακτηρίζει την υλοποίηση αφορά την ολοκλήρωση του WMS με το κύκλωμα Παραγωγής. Η διασύνδεση των δύο αυτών εφαρμογών καλύπτει όλο το φάσμα των logistics, από τις παραλαβές των πρώτων υλών και τις αναλώσεις, μέχρι τον προγραμματισμό και τη γραμμή παραγωγής με πλήρη γνώση της ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο, διαχωρισμό (ημι)έτοιμων και Scrap προϊόντων, picking με διαχωρισμό ενδοδιακινήσεων και παραγγελιών πελατών για την τελική παράδοση, καθώς και παρακολούθηση του βιβλίου εισαγωγής εισερχομένων οχημάτων στην πύλη του εργοστασίου, πάντα με χρήσιμα στατιστικά και δείκτες παραγωγικότητας.