Η Shop & Trade μείωσε κατά μέσο όρο 26% τον χρόνο επεξεργασίας και διαχείρισης των παραλαβών και παραδόσεων…

…επιλέγοντας το Entersoft Business Suite (EBS) με ενιαίο περιβάλλον ERP και WMS για το σύνολο των τμημάτων της εταιρείας, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες (B.I – αγορές – WMS – παραλαβές) και τον έλεγχό τους μέσα από μία πλατφόρμα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις υπερωρίες προσωπικού αποθήκης κατά 40% και τα λάθη διαχείρισης της αποθήκης κατά 70%.