Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία κατάφεραν την καθολική καταγραφή της διαδικασίας πώλησης σε όλα τα στάδια, μειώνοντας τα λάθη επικοινωνίας των πωλητών με τα κεντρικά γραφεία.

Η λύση Entersoft, Mobile CRM/SFA υλοποιήθηκε και στις τρεις χώρες που δραστηριοποιούνται τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ώστε να αυτοματοποιήσει διαδικασίες σε supermarkets, χονδρική πώληση και retailers. Πλέον όλα τα στοιχεία είναι μετρήσιμα, από το χρόνο των πωλητών έως τις εργασίες που γίνονται σε ένα σημείο, δίνοντας ξεκάθαρη εικόνα της απόδοσης του κάθε εργαζομένου και κατ’ επέκταση και της ομάδας.