Το FAIS GROUP παρακολουθεί και ενημερώνει ταυτόχρονα τα διαθέσιμα αποθέματα στα τρία e-shops του

Μέσα από την πρωτοποριακή εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου Omnichannel σεναρίου που προσφέρουν οι Entersoft λύσεις, όπου για κάθε πώληση (είτε από φυσικό είτε από online κατάστημα) δημιουργείται αυτόματα βάσει μηχανισμών προτεραιοποίησης μια δέσμευση παραγγελίας με ταυτόχρονη έναρξη της διαδικασίας ενδοδιακίνησης μέχρι να φτάσει το είδος στο τελικό σημείο τιμολόγησης