Η Alchimica κατάφερε να ενοποιήσει τις διαδικασίες των 8 διαφορετικών τμημάτων της σε ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης.

Με το Entersoft Business Suite αυτοματοποιήθηκαν οι χρονοβόρες διαδικασίες, βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων, αυξήθηκε η παραγωγικότητα και η μείωση της πιθανότητας λάθους λόγω ανθρώπινου παράγοντα. Παράλληλα, με το real time reporting και τις ακριβείς προβλέψεις, η διοίκηση πλέον λαμβάνει αποφάσεις σε περιβάλλον με ελεγχόμενο ρίσκο.