κρι κρι bxs λύση παραστατικών ιστορία πελατών

Η Κρι Κρι ΑΕ πέτυχε ταχύτερες συμφωνίες καρτέλας και αρτιότερο προγραμματισμό cash flow.

Μέσω του πρωτοποριακού συνεργατικού μοντέλου Entersoft BXS e-Distributors Channel Management (e-DCM) επιτυγχάνεται η αυτόματη, απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά αρχείων/παραστατικών, καθώς επιτρέπει στη Κρι Κρι και στους συνεργάτες την άμεση ευθυγράμμιση στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς.