Η INTERWOOD μείωσε κατά 75% τον χρόνο εξεύρεσης δεδομένων και αύξησε κατά 73% την παραγωγική διαδικασία.

Με το ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα Entersoft Business Suite (ERP, Mobile CRM/SFA, Παραγωγή), η εισαγωγή της πληροφορίας ολοκληρώνεται σε ένα μοναδικό σημείο και κληρονομείται σε όλα τα υποσυστήματα, λύνοντας κυριολεκτικά τα χέρια των χρηστών. Παράλληλα, υψίστης σημασίας για το προϊόν που διακινεί η Interwood αποτελεί η εποχικότητα από την οποία χαρακτηρίζεται, λόγω της αύξησης της έντασης παραγωγής σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη εποχικότητα των κατασκευαστικών εργασιών), που υποστηρίχθηκε πλήρως από το νέο οικοσύστημα που δημιούργησε η Entersoft.