Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. μείωσε κατά 100% το κόστος αποθήκευσης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 95%.

Με τη λύση Entersoft BXS e-Invoicing & e-archiving επιτεύχθηκε ολική αποδέσμευση από το χαρτί στα αξιακά παραστατικά, καθώς και τοπική ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή για την υλοποίηση της λύσης Entersoft BXS EDI, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώριση των παραστατικών στο σύστημα και την ηλεκτρονική αποστολή των παραγγελιών, για περαιτέρω οικονομίες κλίμακας.