Η MAJAR ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΒΕΤΕ αύξησε κατά 96% την ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών (service) μειώνοντας κατά 90% τα λειτουργικά κόστη.

Με τις λύσεις Entersoft Business Suite (ERP και CRM) αναβαθμίστηκε η λειτουργία Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, μέσα από στοχευμένες εργασίες βελτιστοποίησης της Βάσης Δεδομένων, αφενός το λειτουργικό περιβάλλον δεν επιβαρύνεται πλέον από τα συσσωρευμένα ιστορικά στοιχεία πολλών ετών, αφετέρου επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση στην ευκολία και την ταχύτητα πρόσβασης των χρηστών στα ιστορικά αυτά στοιχεία (online) για οποιοδήποτε οικονομικό έτος.