Ο Όμιλος Sani/Ikos διαχειρίζεται την κατακερματισμένη πληροφόρηση από πολλαπλές πηγές εσόδων/εξόδων για όλες τις δραστηριότητες του σε όλες τις χώρες παρουσίας του.

Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite (ERP και Retail) και η διασύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό λογισμικό, είχε ως αποτέλεσμα την ενοποίηση της πληροφόρησης αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ομίλου σε ένα και μόνο σύστημα. Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες με
εγκαθίδρυση ελεγκτικών/εγκριτικών κυκλωμάτων και πλέον η Διοίκηση έχει καθημερινή αναφορά για τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.