Η SARKK ενοποίησε διαδικασίες σε 4 χώρες με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, βελτιώνοντας το customer engagement.

Με τη λύση Entersoft Business Suite (ERP και Retail), εκμηδενίστηκε η μέχρι πρότινος ανάγκη για χειροκίνητη παρεμβολή. Επίσης, η λύση Entersoft Retail εξελίσσει το Πρόγραμμα Πιστότητας, υλοποιώντας την πρωτοποριακή υπηρεσία Customer in Store με στόχο την κεντρική και ενοποιημένη δημιουργία και διαχείριση προσωποποιημένων προσφορών στους πελάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστότητας.