Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών βελτιστοποιεί τη διαχείριση παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ΣΕΦΑΡ επέλεξε να συνεργαστεί με την Optimum, μέλος του ομίλου Entersoft και το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης αποθήκης aberon. Πλέον μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον φόρτο εργασίας μέσα στην αποθήκη και να υπολογίζει πότε πρέπει να αρχίσει η εκτέλεση της κάθε παραγγελίας για να είναι έτοιμη εγκαίρως, αποφασίζοντας αυτόματα ποιες παραγγελίες θα στείλει προς εκτέλεση και τις προωθεί την τελευταία στιγμή (just in time).