}

Μη κατηγοριοποιημένο

Φιλτράρισμα ανά έτος

Brief exhibition of Sofia

SOFIA, Bulgaria — November 5th, 2008 — ENTERSOFT, the fastest growing vendor of ERP and CRM systems in Greece, today hosted an exclusive, invitation-only Executive…

Continue reading