}

Εταιρικά νέα

Φιλτράρισμα ανά έτος

Η Entersoft αποκτά το 62% στη startup SmartCV

Η Entersoft υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 62% στην εταιρεία «SMARTCV ΙΚΕ» με τον διακριτικό τίτλο SMARTCV, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων,…

Continue reading

Ο MEDISYN επένδυσε στην ψηφιοποίηση των logistics με Entersoft WMS

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, ιδρύθηκε το 1995 από ανεξάρτητους εργαστηριακούς ιατρούς, με στόχο την αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας για…

Continue reading

Η Κυτιοποιΐα – Λιθογραφία ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ εγκαθιστά aberon

Η εταιρεία Κοσκινίδης packaging, διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή με αυτοματισμούς και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό στον τομέα της συσκευασίας με εργοστάσια στον Ταύρο, το Μοσχάτο και το…

Continue reading

Η ΕKOL Greece επιλέγει το aberon

Η εταιρεία EKOL Greece (θυγατρική της πολυεθνικής EKOL με παρουσία σε 12 χώρες) έχει μπει δυναμικά στην ελληνικά αγορά των 3PL/4PL, προσφέρoντας υπηρεσίες διεθνών μεταφορών,…

Continue reading

Η Entersoft εξαγοράζει την CGSoft και εισέρχεται στην αγορά λογισμικού Property & Real Estate Management

Η Entersoft υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την εξαγορά του 100% των μεριδίων της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο CGSoft,…

Continue reading

Νέα εξαγορά από την Entersoft και είσοδος στο λογισμικό για τους Κλάδους Φαρμακείων και Εντατικής Λιανικής

Η Entersoft υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SMARTWARE ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον…

Continue reading