ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ

Η Εταιρεία έχει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και κτιριακές εγκαταστάσεις 2500 τ.μ όπου εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης καθώς επίσης και οι σχετικές οδηγίες υγιεινής όπως καθορίζονται από το πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000. Ο Τροφέας αυτήν την στιγμή είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στον τομέα της διανομής τροφίμων.

Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 24