Ανφαρμ

Η Ανφαρμ ιδρύθηκε το 1967. Σήμερα είναι μία υψηλούς φήμης εταιρεία κατασκευής γενόσημων φαρμάκων με εκτεταμένη εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. H Ανφαρμ έχει τη δική της εργοστασιακή μονάδα στην Ελλάδα.

Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft Mobile SFA® / Πλήθος Χρηστών: 28