ΑΡΜΟΣ ΑΕ

Η ΑΡΜΟΣ ΑΕ δραστηριοποιείται με την παραγωγή προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Η ΑΡΜΟΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία, διαθέτει σήμερα, σε ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις 260 στρεμμάτων σε Λάρισα και Οινόφυτα, γραμμές παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων σε στεγασμένους χώρους 35000 m²

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 20