Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος

Η Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1967. Η σύγχρονη κτηριακή υποδομή των 4.000m² περιλαμβάνει άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 60 τόνων γάλακτος. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου, καθώς επίσης και βιολογικός καθαρισμός. Η εταιρεία διαθέτει συγχρόνως ιδιόκτητο κέντρο διανομής των προϊόντων της στην Πάτρα.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15