ΒΑΝΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. σήμερα, με ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να προμηθεύσει τους πελάτες της από ολόκληρη τη θαλάσσια βιομηχανία, την ευρύτερη βιομηχανία εν γένει και τους τομείς του δημόσιου τομέα. Τα κεντρικά γραφεία και αποθήκες στον Πειραιά της εταιρείας καταλαμβάνουν 12.500 τ.μ. στα οποία εργάζονται περισσότερα από 100 άτομα.

Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft WMS /

Πλήθος Χρηστών: 92