ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: asset management, online trading, market making, investment banking, αμοιβαία κεφάλαια, ανάλυση,corporate finance και τμήμα παραγώγων.