Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.

Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Κατέχουν πάνω από 40 Ευρωπαϊκά & Παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15