ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ κατέχει επί σειρά ετών την πρώτη θέση στο Φρέσκο Γάλα στη χώρα μας και ηγετική παρουσία στις περισσότερες κατηγορίες που δραστηριοποιείται, ενώ διαθέτει ευρεία προϊοντική γκάμα.