ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. είναι επαγγελματικός οργανισμός με αντικείμενο την παροχή επαγγελματικών ελεγκτικών και συναφών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1993 και έχει για μεγάλο διάστημα δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια διεθνών οργανισμών.

Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15