ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. είναι ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Δ. Αττική. Έχει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την εξαγωγική της δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: 21