ΕΜΕΚ

Με παρουσία πλέον των 50 ετών στις Κατασκευές και τη Βιομηχανική Παραγωγή, δραστηριοποιούμαστε σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Ενέργειας, των Υποδομών, του Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανικής παραγωγής, διαθέτουν στον Ασπρόπυργο, μια από τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός καλύπτει κάθε ανάγκη για την καθετοποιημένη παραγωγή ακόμη και των πιο σύνθετων μηχανολογικών κατασκευών. Στο πελατολόγιο τους συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι όμιλοι της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ηλεκτροπαραγωγής, Έργων ΑΠΕ, Διυλιστηρίων, Βαριάς Βιομηχανίας και Υποδομών.

Η ανάπτυξη του ομίλου βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει περισσότερους από 20 μηχανικούς και 150 άτομα διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.