Κάλλιγκαν

Η Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ είναι η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα της επεξεργασίας του νερού και λειτουργεί από το 1963. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα ενώ διαθέτει και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η Κάλλιγκαν Ελλάς αποτελεί μέλος του παγκόσμιου Ομίλου Unibios Συμμετοχών.