Αφοί Κοντζόγλου

Η Εταιρεία Αφοί Κοντζόγλου διανέμει και αποθηκεύει με συνέπεια και συνέχεια προϊόντα των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών. Σε ένα χώρο 7500τ.μ. εκτείνεται το αποθηκευτικό κέντρο διανομών χωρητικότητας 6000τ.μ. ξηρού φορτίου με δυνατότητα αποθήκευσης 4000 παλετοθέσεων αλλά και 600 κυβικά θαλάμους συντήρησης.