Μουρίκης

H ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1924από το Φώτιο Μουρίκη. Είναι η παλαιότερη αμιγώς ελληνική εταιρεία επεξεργασίας ξύλου. Σήμερα, με μια υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα και δικές της λιμενικές εγκαταστάσεις, είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία ξύλου στη χώρα. Για την Μουρίκης ΑΕ  η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συνέχιση της ποιότητας και η μετάδοση εμπειρίας και γνώσης από γενιά σε γενιά.