ΜΣ Ελαστικά

Η εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993. Το 1999 ιδρύθηκε η ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρος ο Ελλαδικός χώρος. Σήμερα, έχει κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στην εγχώρια αγορά.