ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δράσεων και κοινωνικής ανάπτυξης.  Στόχος της δημιουργίας του Οργανισμού ήταν και παραμένει η διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου.