Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο ΟΒΙ δραστηριοποιείται από το 1988. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας, τοπογραφίες κ.α. Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Επίσης λειτουργεί 3 ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.