Πατέντα

Ξεκινώντας το 1996 από απλή εκμετάλλευση της τέντας του περιπτέρου ,η Πατέντα ξεκίνησε την καθολική αλλαγή του περιπτέρου ένα βήμα τη φορά.

Λύση: Entersoft Business Suite® & Entersoft E-Commerce® / Πλήθος Χρηστών: <15