Πρωτοφανούσης

Σήμερα, η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στην Ελλάδα με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Διακινεί περίπου 25 εκατομμύρια κιλά φρούτα ελληνικής, κυρίως προέλευσης.

Λύση: Entersoft Business Suite®, Entersoft CRM, Entersoft WMS / Πλήθος Χρηστών: <15