Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παραγωγή και διανομή αλλαντικών στην Ελλάδα.