ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συνιστούν μια ποιοτική εκπαιδευτική μονάδα που παρέχει υψηλού επιπέδου «παιδεία» σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα σχολείο που μπορεί να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού για να αναπτύξει τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό.

Λύση: Entersoft Expert® / Πλήθος Χρηστών: <15