ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων από το 1964.