ΤΕΡΝΑ

Η ΤΕΡΝΑ, αποτελεί την κατασκευαστική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός εκ των κορυφαίων επιχειρηματικών Ομίλων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην κατασκευή ενός ευρύτατου φάσματος Δημοσίων και ιδιωτικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, φράγματα, κ.λ.π. Η εταιρεία σήμερα εστιάζει στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομών, κτηριακών και παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή.