ΤΕΧΝΑΒΑ

Η ΤΕΧΝΑΒΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην προμήθεια, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού σε πλοία παντός τύπου. Επίσης, δραστηριοποιείται και στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σταθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δήμους-κοινότητες και στη βιομηχανία πετρελαίου. Η ΤΕΧΝΑΒΑ αντιπροσωπεύει αναγνωρισμένους κατασκευαστές διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15