ΧΕΛΜΟΣ

Η ΧΕΛΜΟΣ, είναι η πρώτη Βιομηχανία Γάλακτος στην Πελοπόννησο. Από το 1979 μέχρι σήμερα, η πορεία της εταιρείας καταγράφει συνεχείς επιτυχίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι ενισχύουν καθημερινά τη σημαντική θέση της ΧΕΛΜΟΥ στη διεθνοποιημένη αγορά.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15