ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ

Τα κοτόπουλα Eξοχής ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ παράγονται εδώ και 44 χρόνια, σε όλα τους τα στάδια, στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού και διατίθενται σε όλη την Ελλάδα φρέσκα, μέσω του ευρύτατου ιδιωτικού δικτύου διανομής .