ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

Από το 1924 παράγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα Μεσογειακής διατροφής. Διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας με έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την επίτευξη σταθερής ποιότητας τελικού προϊόντος, ενώ οι παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής χρησιμοποιούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση της αυθεντικότητας των προϊόντων με εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τόσο για τις πρώτες ύλες, όσο και για τα τελικά προϊόντα. Απασχολεί περίπου 400 άτομα προσωπικό, διαθέτει άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και προωθεί τα προϊόντα της & στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, κατέχοντας υψηλότατο μερίδιο αγοράς, ενώ το 50% περίπου της παραγωγής εξάγεται σε όλο τον κόσμο.