IASIS Technologies

Η IASIS Technologies δημιουργήθηκε το 2007 από επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της Ακτινοδιαγνωστικής. Η εταιρεία λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο κάνοντας διανομή σχεδόν όλων των διαγνωστικών μηχανημάτων και αναλωσίμων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους Μαγνητικούς και Αξονικούς Τομογράφους.

Λύση: Entersoft Business Suite® / Πλήθος Χρηστών: <15