ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ

Η εταιρεία ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται την εισαγωγή, επεξεργασία και συσκευασία αλιευμάτων από όλο τον κόσμο. Οι νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων εφαρμόζουν τόσο το σύστημα HACCP, όσο και τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005