ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

Σήμερα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ με πολλά χρόνια παρουσίας στον κλάδο των φαρμάκων & των παραφαρμακευτικών προϊόντων & ενισχύοντας σταθερά την πορεία της στα καταναλωτικά προϊόντα βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Ως πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ανθρώπινης υγείας η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επενδύει στην άριστη τεχνογνωσία της Eli Lilly στην Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται τόσο από τα δικά της εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, όσο και από τις συνεργασίες της με διαπρεπείς επιστημονικούς οργανισμούς και εταιρείες.